Gratis ryska dating 100 older women adult dating

Rated 4.55/5 based on 723 customer reviews

Under mitten av 1200-talet erövrade mongolväldet Rus, och under 250 år framöver var det ryska området skyldigt att betala tribut till mongolerna.Dessutom anföll mongolerna, som hade sitt säte i Gyllene horden, med jämna mellanrum ryska städer.Under de första århundradena var Novgorod, Vladimir och Kiev huvudstäder.Moskva omnämns första gången i krönikorna år 1147, men det dröjde lång tid innan Ryssland i modern mening etablerades.

År 865 kallades enligt samma källa Rurik och hans båda bröder till landet för att bringa ordning bland de slaviska stammarna, och de slog sig då ned i Novgorod, Beloosero och Isborsk.

De första jordbrukskulturerna uppträder söderifrån under 3000-talet f. På 800-talet framträdde ett nytt turkfolk från öster, petjenegerna, och magyarerna pressades västerut till sitt nuvarande område i Ungern.

Dessa händelser innebar ett svårt avbräck för den nordiska handeln med kalifatet, och vikingarna måste söka sig västligare handelsvägar.

I Finland finns det också en mindre mängd människor som har det ryska språket som modersmål.

Det ryska alfabetet härstammar och baserar sig på det grekiska alfabetet.

Leave a Reply